ไทยแลนด์ ทอล์ค 2022 | Thailand Talks 2022
This event occurred on
24 กันยายน 2022 | 13.00 - 16.15 น.
Location
Bangkok, Thailand
Thailand Talks เป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้คนที่คิดเห็นไม่เหมือนกัน มีมุมมองต่างกัน ได้มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนกัน อย่างไรก็ตาม Thailand Talks ไม่ได้มุ่งหวังให้ใครเปลี่ยนความคิด แต่มุ่งหวังขยายพื้นที่การรับฟังกัน และเข้าใจกันให้มากขึ้น
Follow us
My Country Talks matches political opposites for 1:1 conversations
info@mycountrytalks.org
www.mycountrytalks.org
Friedrich Naumann Foundation for Freedom
25th Floor BBC Tower
29 Soi 63 Sukhumvit Road
Bangkok 10110 Thailand
contact@thailandtalks.org