ไทยแลนด์ ทอล์ค | Thailand Talks
This event occurred on
20 พฤศจิกายน 2564 | 13.30-15.30 น.
Location
กรุงเทพฯ
Thailand Talk เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการแบ่งแยกทางความคิด ส่งเสริมให้คนในสังคมกลับมาเชื่อมโยงกัน และมองความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยความเข้าใจมากขึ้น โดยไม่ได้มุ่งหวังให้ใครต้องเปลี่ยนความคิด

Thailand Talk นำโมเดล “จับคู่” ของโครงการ My Country Talks ที่เริ่มต้นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีมาประยุกต์ใช้ โดยระบบของ Thailand Talk จะนำคำถามที่กำลังเป็นประเด็นแบ่งแยกคนในสังคม เช่น นโยบายแจกเงิน สิทธิของคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศ มาใช้ประมวลผลจับคู่สนทนา และใช้เป็นหัวข้อสนทนาในวันที่ทั้งคู่พบกัน
 
Follow us
My Country Talks matches political opposites for 1:1 conversations
info@mycountrytalks.org
www.mycountrytalks.org
Friedrich Naumann Foundation for Freedom
25th Floor BBC Tower
29 Soi 63 Sukhumvit Road
Bangkok 10110 Thailand
contact@thailandtalks.org