ไทยแลนด์ ทอล์ค | Thailand Talks
This event occurred on
24 กันยายน 2022
Location
THAILAND
Thailand Talks เป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้คนที่คิดเห็นไม่เหมือนกัน มีมุมมองต่างกัน ได้มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนกัน เพื่อขยายพื้นที่การรับฟังกัน และเข้าใจกันให้มากขึ้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนความคิด หรือจุดยืน

ในปี 2022 นี้ Thailand Talks เพิ่มพื้นที่เปิดในจังหวัดต่าง ๆ ครบทุกภาคในประเทศไทย

ภาคเหนือ พบกันที่ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบกันที่ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และอุบลราชธานี
ภาคกลางและภาคตะวันออก พบกันที่ จังหวัด ระยอง และอ่างทอง
ภาคใต้ พบกันที่ จังหวัดสงขลา
และเวทีกลาง ที่ กรุงเทพฯ
Follow us
My Country Talks matches political opposites for 1:1 conversations
info@mycountrytalks.org
www.mycountrytalks.org
Friedrich Naumann Foundation for Freedom
25th Floor BBC Tower
29 Soi 63 Sukhumvit Road
Bangkok 10110 Thailand
contact@thailandtalks.org